Рейтинг статьї
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(1 голос, в середньому: 5 із 5)
Героїв Севастополя 03061 Україна, Київ
Поради

Фінансовий аналіз діяльності (стану) підприємства

Фінансове планування – найважливіший елемент діяльності організації. В задачі планування входить трансформація відпрацьованих стратегічних цілей в конкретні фінансові показники; стандартизація фінансової інформації; визначення рамок для фінансування запланованої діяльності та багато іншого.

Фінансове планування – це найважливіший елемент діяльності будь-якої організації, що має наступні значення:

 • трансформує відпрацьовані стратегічні цілі в конкретні фінансові показники;
 • стандартизує фінансову інформацію;
 • встановлює рамки для фінансування запланованої діяльності підприємства;
 • з питань оперативного фінансового планування надає потрібну інформацію для побудови та налагодження стратегії підприємства.

В сукупність фінансових планів входить:

 • Прогноз балансу;
 • Прогноз звіту прибутку/збитку;
 • Прогноз фінансових бюджетів;
 • Прогноз головних фінансових показників;
 • Написання результатів фінансового планування.

Прогноз балансу і звіту про прибутки належать до довгострокових фінансових планів, які мають стратегічне значення.

Основною метою фінансового планування є відображення реальних даних про очікуваний фінансовий результат діяльності фірми. Це дозволяє побачити майбутні доходи, що немало важливо для інвестора. А для позикодавця зрозуміти про реальність повернення боргу позичальником.

Для створення бюджету капіталовкладень необхідно:

 • впорядкувати інвестиційні проекти;
 • оцінити і провести порівняння інших інвестиційних проектів з допомогою оцінки чистої актуальною
 • вартості, а також інших методів аналізу;
 • відбір найефективнішого проекту.

Складові частини фінансового плану

До складу фінансового плану входить три документа:

 • звіт про прибутки і збитки (показує кількість одержуваного доходу за певний період часу);
 • план-баланс (показує фінансовий стан підприємства на кінець розрахункового періоду часу, що дозволяє
 • контролювати зростання активів і фінансів у певний період);
 • звіт про рух грошових коштів (описує рух готівки і залишки коштів організації в динаміці).

Фінансове положення фірми характеризується на основі наступних показників:

 • прибутковість;
 • окупність капіталу;
 • показники фінансової діяльності (прибутковість і фінансова стійкість підприємства).

Ефективність задіяних інвестицій в проект характеризується наступними показниками:

 • час окупності (вказує терміни, в які вкладені кошти окупаються, вказує ризики);
 • чистий прибуток (показує рентабельність нового або запланованого виробництва, послуги товару);
 • індекс доходу підприємства та норму дохідності кредитних коштів. Цей показник є головним при оцінці ефективності інвестицій.

Бюджет фірми та його види

Бюджет підприємства – це його фінансовий план, складений на рік, який є як інструментом планування, так і способом контролю. Існує кілька видів фінансового бюджету. Всі вони разом описують плани підприємства на кількість реалізованої продукції, доходів і витрат та деяких інших операцій у підзвітному періоді. У більшості випадків бюджету поділяють на прогнозний баланс, прогнозний звіт про прибутки і бюджет грошових коштів. А загалом бюджет поділяється на операційний і фінансовий.

Операційний бюджет описує: виробництво, продаж, безпосередні витрати на роботу і матеріали, накладних витрат, загальних адміністративних витрат і планований звіт про прибуток. До складу фінансового бюджету входять: бюджет грошових коштів і прогнозний баланс.

Виділяють п’ять основних етапів створення бюджету:

 • Оформлення планів реалізації;
 • Обчислення кількості виробництва;
 • Обчислення виробничої собівартості та операційних витрат;
 • Визначення доходів і витрат, а також інших фінансових показників;
 • Оформлення прогнозних форм звітності.

Фінансові показники

Популярним методом аналізу звітності на даний момент є вивчення спеціальних коефіцієнтів, які виводяться шляхом співвідношень між статтями звітності. Це досить простий спосіб, який дозволяє з високою точністю визначити стан фінансових справ.

Також дуже важливим достоїнством цього методу є те, що він може виключати вплив інфляції в процесі довгострокового планування. Схема роботи методу зводиться до обчислення показника і порівняння його з вже створеної базою, такий як: загальноприйняті стандартні параметри, середньогалузеві показники, аналогічні показники минулих років, показники фірм-конкурентів, а так само будь-які інші показники конкурентів.

Виділяють основні групи фінансових показників: показники окупності, ділової активності, рентабельності, платоспроможності або структури капіталу, ринкової активності. Фінансова звітність – це важливий інструмент фінансової діяльності. До складу фінансової звітності входять: баланс, звіт про прибутки, звіт про зміни у фінансовому положенні, звіт про рух грошових коштів і примітки до звітності.

До головних видів аналізу для цілей фінансового менеджменту належать: читання звітності, горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз звітності та аналіз фінансових коефіцієнтів. Одним з головних моментів фінансового менеджменту є не тільки порівняння отриманих коефіцієнтів з певною базою і подальшим аналізом, а й обчислення оптимальних пропорцій між ними для створення життєздатної фінансової стратегії.

Але не варто покладатися тільки на ці коефіцієнти при плануванні фінансової діяльності на увазі обмеженість цих показників. Фінансовий план підприємства дозволяє створити зв’язки між фінансовими показниками, розподілити прибутків і фондів грошових коштів.

Стратегічний фінансовий план – це комерційна таємниця підприємства. Планування фінансових ресурсів дозволить вам контролювати виконання всіх пунктів бюджету, повернення кредитних коштів позичальникам, а так само безперебійне фінансування підприємницької діяльності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *